تهران- بلوارقیطریه- خیابان کتابی- کوچه پولادوند- پلاک 24- واحد6

021-22689002

پایدارسازی گود

امروزه با توجه به گسترش ساخت سازه هاي با ارتفاع زیاد از یک طرف و محدودیت افزایش ارتفاع ساختمانها در شهرهای بزرگ از طرفی دیگر و در نتیجه تامین زیرزمين و پارکينگ مناسب، بحث گودبرداري عميق ایجاد شده است.
از طرفی حفر گود در مناطق شهري با محيط هاي بیرون از شهر متفاوت می باشد. گودبرداري در مناطق خارج شهر معمولا با محدودیت فضاي کار روبرو نيست، بار زیادي به لبه گود وارد نمیشود و تنها پایداري سيستم نگه دارنده مهم است.
اما در گودبرداري در مناطق شهري محدودیت فضاي کار وجود دارد، بار ساختمانهاي مجاور در لبه گود قابل ملاحظه است و علاوه بر پایداري سيستم نگهدارنده، کنترل تغييرمکانها ناشی از خاکبرداري، محافظت از سازه هاي لبه گود و عدم آسيب رسانی به تجهيزات شهري باید مد نظر قرار گيرد و در صورت خرابی خسارات مالی و جانی جبران ناپذیري ایجاد می¬گردد.


انتخاب روش مناسب براي پایدارسازي گود، مستلزم شناخت انواع روش هاي پایدارسازي میباشد. امروزه روشهاي مختلف از قبيل استفاده از شمع هاي درجاریز، استفاده از شبکه هاي فلزي و مهار آنها با استفاده از قيدهاي مایل و افقی، استفاده از دیوارهاي پيش ساخته با مهار در پشت و یا شمعک هاي مایل در جلو، سپرها و یا دیوارهاي متکی بر پی تخت در کف گود رایج است. با توجه به شرایط پروژه و بسته به ملاحظات فنی، اقتصادي، زیست محيطی و غيره یکی از آنها و یا ترکيبی از آنها مورد استفاده قرار میگيرد
این شرکت در راستای افزایش کیفیت اجرا براي طراحی و کنترل طرح به روش انکراژ، از توصيه هاي آئين نامه وزارت راه ایالات متحده (FHWA-IF-99-015 ) استفاده می¬کند.
همچنین به منظور طراحی و کنترل جزیيات پایدارسازي به روش ميخکوبی )نيلينگ( از آیين نامه وزارت راه آمریکا (FHWA0-IF-03-017) استفاده شده است.
براي طراحی شمع هاي بتنی و فلزي از مبحث نهم، آئين نامه طراحی سازه هاي بتنی، و مبحث دهم، آئين نامه
طراحی سازه هاي فلزي، مقررات ملی ساختمان استفاده می¬شود.

دفتر دامون پی سازان

تهران- بلوارقیطریه- خیابان کتابی- کوچه پولادوند- پلاک 24- واحد6

تلفن تماس: 021-22689002

آدرس ایمیل: info@damoon-pey.com

یا برای ارتباط با ما فرم تماس با ما در بخش ارتباط با ما تکمیل و ارسال نمایید.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار و مقالات سایت ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید